HeimNyheiterFv. 5314, Holme - Tveit opna i dag

Fv. 5314, Holme - Tveit opna i dag

Arbeidet er ferdig og vi er glade for å endeleg kunne opne fv. 5314, Holme- Tveit i dag.
Publisert: 17.12.2020
Sist endra: 17.12.2020

Vi vil gjerne ynskje alle ei god jul og takke for det gode samarbeidet med alle berørte partar i tida med anleggsarbeid.