HeimNyheiterIdrettslag og andre frivillige organisasjonar får straumstøtte

Idrettslag og andre frivillige organisasjonar får straumstøtte

Regjeringa skriv på si heimeside at idrettslag og frivillige organiasjonar skal få straumstøtte.
Publisert: 27.01.2022
Sist endra: 27.01.2022

Vi kjem attende med meir informasjon når Kultur- og likestillingsdepartementet har utarbeid retningsline for korleis innretninga på tilskotsordninga skal vere.

Informasjon vert publisert her på Alver kommune si heimeside.

Trykk her for utfyllande informasjon på regjeringen.no