HeimNyheiterStengt veg frå Holtermandsvegen til krysset ved Løypetona

Stengt veg frå Holtermandsvegen til krysset ved Løypetona

Samtidig vert det stengt frå Holtermandsvegen til krysset ved Løypetona.

Årsaka er sprenging av skjæring. Det skal også leggjast vass og avlaupsrøyr. Det skal til slutt også byggjast fortau på heile strekket.

 Bilete illustrerar på kartet kor vegen er opna og kor den er stengt

Harry Finseth
Prosjektleiar
Alver kommune


Sist oppdatert: 19.04.2020
Publisert: 19.04.2020