Psykisk helse og rus

Tilboda er fleksible og blir tilpassa din situasjon. Tilbod i psykisk helse og rus er for personar over 18 år. Personar frå 16 år kan vurderast. Du kan mellom anna få tilbod om:

 • råd og rettleiing
 • personlig oppfølging og samtalar
 • kartlegging og motivasjonssamtalar
 • tilvising til behandling i spesialisthelsetenesta (avdeling for rusmedisin) - kommunen har ansvar for å følgje deg opp både før, under og etter behandlinga
 • gruppetilbod
 • hjelp til å lage struktur i kvardagen og finne meiningsfulle aktivitetar
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tenester
 • sosiale aktivitetar

Når det er naturleg og ønskjeleg kan også dine pårørande bli involvert.
Du må sjølv ønskje og vere motivert for å ta imot behandling. Er du ikkje motivert for eit behandlingsopplegg akkurat no, kan kommunen tilby deg andre støttetiltak.

Målgruppe

 • personar busett i Alver kommune
 • vi gir og råd, rettleiing og samtalar til pårørande

Samarbeidspartnarar:

 • Fastlege
 • Legevakt
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Barnevernstenesta
 • NAV
 • Spesialisthelsetenesta
 • Helsestasjon
 • Familievern

Opningstid

Opningstida er frå klokka 08.00 - 15.30.

Kontakt oss

Vi har driftskontor på;

 • Frekhaug: Petter Lingjerde (driftskoordinator), telefon: 99 49 76 05
 • Knarvik: Linda Vågenes (driftskoordinator), telefon: 46 29 95 29
 • Manger: Stig Aakre (fagkoordinator), telefon: 47 45 97 18
 • Rusteam, Jannice Myrmel-Isaksen, (fagkoordinator), telefon: 45 37 61 08
 • Vakttelefon: 45 37 58 91.

Lenkjer til lovverk og organisasjonar


Sist oppdatert: 28.06.2021
Publisert: 27.10.2020