HeimKultur og aktivitetFriluftslivFriluftsområde og turar

Friluftsområde og turar

Kartlagde friluftsområde

Både Lindås, Meland og Radøy kommunar har gjennomført ei kartlegging av alle friluftsområde i det som no er Alver kommune. Denne kartlegginga er tilgjengeleg på naturbase.no (slå på kartlaget Kartlagde friluftsområde under Friluftsliv).

Friluftsområde som er drifta av Bergen og omland friluftsråd (BOF)

Informasjon om kart over desse friluftsområda er lagt ut på Bergen og omland friluftsråd si nettside

 • Byngja
 • Fisketangen
 • Fløksand
 • Furvågen
 • Geitøyna
 • Hestdal
 • Hillandsvatnet
 • Holme
 • Io
 • Kvalvågnes
 • Kvamsvågen
 • Kvernhusvika, Eknes
 • Leirvik gard
 • Litlevågen, Fyllingsnes
 • Nautevågen
 • Nesvatnet
 • Rylandsneset
 • Skageneset 
 • Smineset
 • Solheimsvika
 • Toska nord
 • Trettholmen
 • Uttoska
 • Vallevik

Statleg sikra friluftsområde som ikkje er drifta av BOF

 • Klesvika ved Nesvatnet på Manger
Turstiar og turområde

Det er ei rekkje turstiar og turområde i Alver kommune - både langs sjøen, i låglandet, i flotte skogsområde og på fjellet. På ut.no. finn du turskildringar til dei mest nytta turane. 

Ta med deg boss, vis omsyn til dyr på beite, hugs bandtvang og lat att grinda. Ha ein flott tur!

Følgjande turar er skilta og merka etter nasjonal standard (turskiltprosjektet)

 • Brakstadfjellet og Tveitanipa
 • Eikelandsvatnet rundt
 • Fløyen
 • Hestefjellet og Vetåsveten
 • Hjertåsfjellet
 • Håøy og Håøytoppen/Midtmarka
 • Kolåsfjellet
 • Krossfjellet frå Øvre Sagstad
 • Kvernhusneset
 • Kvistefjellet frå Kviste og Kvistefjellet frå Sæbøvågen
 • Morkefjellet (217 moh)
 • Nedre Mjåtveitelva
 • Nøttveitveten (205 moh)
 • Selivarden frå Kløvheim
 • Skageneset
 • Skintveitmarka
 • Skogen Sletta-Såtemyrane
 • Storemyra rundt (Villanger)
 • Syltneset
 • Sætre - Lometjørna
 • Storheimstø - Grønfjellet - Peprane - Soltveit
 • Storefjellet, Husebø og Skjelanger
 • Storeknappen
 • Sæbøvågen - Lundsåsen
 • Kolåseidet - Li (Søre Hallandsvatnet)
Badeplassar

Miljøretta helsevern kontrollerer ei rekkje badeplassar jamleg i sommarsesongen. Sjå badeplassundersøkinga for mai 2020.

Følgjande badeplassar i Alver kommune vert kontrollerte: 

 • Alverneset
 • Badevika/Varnappen på Frekhaug
 • Byngja
 • Bøtjørna, Bøvågen
 • Eidevika, Håøya
 • Fisketangen, Seim
 • Fløksand
 • Furvågane, Ostereidet
 • Hallandsvatnet
 • Haltejohansvika/Elvavika
 • Hillandsvatnet
 • Hjelmås kai
 • Hestnesvatnet
 • Kuvågen
 • Kvamsvågen
 • Kvernhusvika, Eknes
 • Litlevågen, Fyllingsnes
 • Mangersholmane, Toskavegen
 • Munkevika, Hella
 • Myking
 • Nautevågen, Fanebust
 • Nesvatnet, Manger
 • Saltnesvika, Vabø
 • Skjelvika, Vabø
 • Skjelanger
 • Skutevika, Mangersnes
 • Sletta kai
 • Smineset
 • Snekkevika, Sletta
 • Solheimsvika, Austmarka
 • Spjeldneset, Lindås
 • Sæbøvågen
 • Trettholmen, Toskavegen
 • Trælandsvåg, Hundvin
 • Tjukkhetlevatnet, Lindås
 • Vahaugen bustadfelt, Eikangervåg
 • Vallevika
 • Vågenes camping
 • Vågseidestranda
Padling

Alver er ein øy- og kystkommune med gode forhold for padling. Ta omsyn til vind og havstraumar, og eige ferdigheitsnivå! 

Nokre populære padleturar: 

Skiløyper
 • Hopsdal
 • Gamlesætra, Romarheimsdalen
Kontakt

 


Sist oppdatert: 02.09.2021
Publisert: 15.11.2019