HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarGebyr- og betalingssatsar for 2021

Gebyr- og betalingssatsar for 2021

Sak 103/20 Gebyr- og betalingssatsar for 2021 og sak 104/20 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltning for 2021 ligg no til offentleg ettersyn.

Merknadsfrist er 25.11.2020.

Sakene skal handsamast i kommunestyret 26.11.2020

Sjå dokument og vedlegg:

Har du innspel?

Merknader må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen, og kan sendast enten via elektronisk høyringsskjema, e-post til post@alver.kommune.no eller brev til:

Alver kommune
postboks 4
5906 Frekhaug. 

Trykk her for elektronisk høyringsskjema

Merknadsfrist er sett til 25.11.2020


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 16.11.2020