HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering Lerøy Vest AS, oppdrettssak for Ramsvik

Kunngjering Lerøy Vest AS, oppdrettssak for Ramsvik

Bakgrunn

Lerøy Vest AS søkjer om ny plassering av fôrflåte på lokalitet 11687 Ramsvik i Alver kommune. Søknaden går ut på å leggja ein ny fôrflåte, i eksisterande område sett av til akvakultur sør-aust for eksisterande anlegg, til erstatning for dagens flåte som er integrert i eksisterande stålanlegg. Det vert elles ingen endringar på lokaliteten.

Saksdokument:

Slik kjem du med innspel:

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn i 4 veker. Frist for merknader er fire veker etter kunngjeringsdato. Innspel og merknader vert å senda til:

Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug,
eller på e-post til post@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 04.05.2021
Publisert: 04.05.2021