Lese av vassmålaren din

Kven gjeld dette?

Denne informasjonen gjeld berre dei som har fått brev frå kommunen.

Veldig få privatpersonar har eigen vassmålar. Dei som må gjere ein jobb og melde inn vassforbruket sitt er bedrifter, lag og organisasjonar og bønder. 

Slik les du av vassmålaren din

Telleverket på målaren din har normalt fem siffer. Du les av heile talet. Eksempel: 00210

Registrere ny vassmålar

Her kan du fylle ut skjema for registrering av vassmålar


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 10.10.2018