Melde feil

Melde ifrå om feil på kommunal veg?

Alle førespurnader om feil på kommunal veg skal rettast til kommunen.

Meldingar om feil på kommunen sine vegar kan du leggje inn på vår meldingsteneste.

Trykk her for kommunen si meldingsteneste for feil på veg

Feil på kommunal veg kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting/strøing.

Andre spørsmål til vegavdelinga?

Send e-post til driftveg@alver.kommune.no  eller ring innbyggjarservice
på telefon: 56 37 50 00.

Vakttelefon for veg (etter arbeidstid)

Andre meldetenester for veg:

Vestland fylkeskommune har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle fylkesvegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på fylkesveg.
Andre spørsmål om fylkesveg kontakt Vestland fylkeskommune.

Statens vegvesen har ansvar for drift, vedlikehald og forvaltning av alle riksvegar og europavegar.
Ring vegtrafikksentralen 175 for å melde feil på riks- og europaveg.
Andre spørsmål om riks- og europaveg kontakt Statens vegvesen

Dersom du ser større områder eller sterkt trafikkerte veier som er mørke, ta kontakt med BKK på telefon 55 12 70 00.

 


Sist oppdatert: 27.01.2021
Publisert: 09.10.2020