HeimKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Frå natt til torsdag 27. mai gjeld nye nasjonale reglar.

Trykk her for å lese dei nye tiltaka på nettsida til regjeringa.

Reiser

 • Reiser til utlandet er rådd ifrå. Strengt naudsynte reiser kan gjennomførast.
 • Innanlandsreiser kan gjennomførast. Dei som ikkje er beskytta bør vere ekstra forsiktige og planleggje reisa slik at ein i størst mogleg grad unngår smittespreiing mellom stader. Dette er særleg viktig for personar som reiser fra område med høgt smittepress. 
 • Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør følgje anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg. Dette gjeld ikkje personar som er beskytta*.

 • *Beskytta:
  • Fullvaksinerte
  • Dei som har fått første vaksinedose, med varigheit 3-15 veker etter vaksinasjonen.
  • Dei som har hatt covid-19 med varigheit frå avisolering til 6 månader etter prøvedato godkjend laboratoriemetode.

Ankomst til Noreg

 • Du må fylle ut registreringsskjema for innreise før du reiser.
 • Du må ha med attest på negativ koronatest, som er tatt innan 24 timar før ankomst.
 • Du må teste deg når du kjem til Noreg.
 • Du må gå i karantene i 10 døgn.
 • Dersom du ikkje har fast bustad i Noreg (leigd eller eigd), må du bu på eit karantenehotell. Arbeidsgivaren din må lage ei stadfesting på eigna oppholdsstad, som du skal vise fram ved ankomst.

Her kan du laste ned registreringsskjema og lese meir om kva reglar som gjeld for innreise til Norge.

(Nokre grupper har unntak frå desse reglane, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)

Trykk her for informasjon om karantenehotell på regjeringen.no

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstad, overnattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Trykk her for råd og tips for handtering av smittevern frå NHO Reiseliv.


Sist oppdatert: 27.05.2021
Publisert: 06.11.2020