HeimKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Regjeringa har innført strengare nasjonale tiltak frå torsdag 25. mars. Vi jobbar med å oppdatere nettsida vår. Lurar du på kva reglar som gjeld frå torsdag?

Trykk her for å lese om dei nye tiltaka på helsenorge.no.

Reiser

  • Reiser til utlandet er fraråda.
  • Unngå unødvendige reiser innanlands.
  • Ein kan reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport om mogleg. 
  • Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør som ein hovudregel følgje anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.
  • Personar som har vore på unødvendige utanlandsreiser, må opphalde seg på karantenehotell heile karanteneperioden (denne regelen gjeld frå midnatt, natt til 29. mars)

Ankomst til Noreg

  • Du må fylle ut registreringsskjema for innreise før du reiser.
  • Du må ha med attest på negativ koronatest, som er tatt innan 24 timar før ankomst.
  • Du må teste deg når du kjem til Noreg.
  • Du må gå i karantene i 10 døgn.
  • Dersom du ikkje har fast bustad i Noreg (leigd eller eigd), må du bu på eit karantenehotell. Arbeidsgivaren din må lage ei stadfesting på eigna oppholdsstad, som du skal vise fram ved ankomst.

Her kan du laste ned registreringsskjema og lese meir om kva reglar som gjeld for innreise til Norge.

(Nokre grupper har unntak frå desse reglane, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)

Trykk her for informasjon om karantenehotell på regjeringen.no

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstad, overnattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Trykk her for råd og tips for handtering av smittevern frå NHO Reiseliv.


Sist oppdatert: 24.03.2021
Publisert: 06.11.2020