HeimKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Reiser

Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.

Reiser til studiestad kan reknast som ei nødvendig reise.

Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med vert ikkje fråråda, men følg dei lokale råda og reglane som gjeld.

Ankomst Noreg

Alle innreisande til Noreg må teste seg for covid-19 på grensa.

Utanlandske reisande må også framvise negativ test som er tatt under 72 timar før innreise til Noreg.

Alle innreisande til Noreg må registrere seg før dei kryssar grensa.

Alle innreisande må i karantene i ti dager.

Mogleg å gå ut av karantena etter tidlegast dag sju dersom den innreisande testar negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Personar som ikkje har fast bustad (leigd eller eigd) eller eigna karantenestad i Noreg må opphalde seg på karantenehotell.

Bekreftelse på eigna opphaldsstad frå arbeidsgivar eller den som stiller opphaldsstaden til disposisjon må fremvisast ved ankomst til Norge.

(Nokre grupper har unntak frå desse reglane, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)

Trykk her for informasjon om karantenehotell på regjeringen.no

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstad, overnattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Trykk her for råd og tips for handtering av smittevern frå NHO Reiseliv.


Sist oppdatert: 19.01.2021
Publisert: 06.11.2020