HeimKoronaUtleige av kommunale bygg

Utleige av kommunale bygg

Nasjonale råd og retningslinjer

Alver kommune følgjer dei nasjonale retningslinjene.

Trykk her for å lese meir om nasjonale råd og retningslinjer.

Utleige av kommunale bygg

Kjende smitteverntiltak som god handhygiene, og vere heime om ein føler seg sjuk gjeld framleis ved leige. Sjå elles eigne særforbund sine råd gjeldande smitteverntiltak ved utøving av aktivitet.

Trykk her for å lese meir om utleige av kommunale bygg.

Har du spørsmål?

For spørsmål om idrett, ta kontakt med:

Anders Olav Dale
E-post: anders.olav.dale@alver.kommune.no

For spørsmål om korps og kor, ta kontakt med:

Sigrid Fivelstad
E-post: sigrid.fivelstad@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 06.09.2021
Publisert: 13.03.2020