HeimKoronaStatus på koronasituasjonen i Alver

Status på koronasituasjonen i Alver

Status i Alver kommune

Her finn du oppdatert informasjon om talet på personar som har testa positivt på covid-19. Vi oppdaterer oversikta på kvardagar klokka 12.00 dei dagane vi får melding om nye tilfelle. Dersom sida ikkje blir oppdatert, betyr det at situasjonen er uendra.

Frå 13. april starta vi med å opplyse om dei som har fått påvist koronavirus har vore i karantene på testtidspunktet. Kvifor gjer vi dette? Fordi desse har kjent smitteveg og har vore heime eller på anna eigna opphaldsstad på testtidspunktet. Det finst ulike grunnar til å vere i karantene. Du kan til dømes vere nærkontakt til ein som er smitta, bu ilag med nokon som er nærkontakt eller ha vore på reise i utlandet. Trykk her for å lese meir om karantene på Helsenorge.no.

Dato Tal på positive prøvar Karantene på testtidspunktet? *
28.05.21 1 Personen var i karantene på testtidspunktet.
27.05.21 1 Personen var ikkje i karantene på testtidspunktet.
24.05.21 1 Personen var i karantene på testtidspunktet.
21.05.21 5 To av personane var ikkje i karantene på testtidspunktet.
20.05.21 2 Personane var ikkje i karantene på testtidspunktet.
12.05.21 1 Personen var ikkje i karantene på testtidspunktet.
11.05.21 1 Personen var ikkje i karantene på testtidspunktet.
10.05.21 3 To av tre var i karantene på testtidspunktet.
09.05.21 2 Ein av personane var i karantene på testtidspunktet.
08.05.21 1 Personen var i karantene på testtidspunktet.
07.05.21 2 Ein av personane var i karantene på testtidspunktet.
06.05.21 1 Personen var i karantene på testtidspunktet.
05.05.21 3 To av tre var i karantene på testtidspunktet.
04.05.21 3 Alle tre var i karantene på testtidspunktet.
03.05.21 2 Ein av personane var i karantene på testtidspunktet.
02.05.21 1 Personen var ikkje i karantene på testtidspunktet.

01.05.21

2 Begge var i karantene på testtidspunktet.

30.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

29.04.21

6 Fem av seks var i karantene på testtidspunktet.

28.04.21

2  

27.04.21

5 Fire av fem var i karantene på testtidspunktet.

26.04.21

2 Begge var i karantene på testtidspunktet.

25.04.21

4 Alle fire var i karantene på testtidspunktet.

23.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

22.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

21.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

19.04.21

3 Ein av personane var i karantene på testtidspunktet. Dei to andre var ikkje i karantene.

16.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

15.04.21

1 Personen var i karantene på testtidspunktet.

13.04.21

2 Ein av dei var i karantene på testtidspunktet.

13.03.20 - 12.04.21

171  
Totalt 233  

Trykk her for å sjå kva dato vi fekk medling om påviste smittetilfelle i perioden 13.03.20 til 12.04.21.

Folkehelseinstituttet sitt meldingssystem for smittsomme sjukdomar (MSIS) er det også mogleg å følgje med på smittetala til Alver. Tilfella i MSIS er basert på folkeregistrert adresse, og kan difor vere fleire enn dei Alver kommune har i sin statistikk. Ein student som ikkje har meldt flytting frå Alver til studieplassen sin, hamnar til dømes i statistikken til Alver – sjølv om vedkommande bur og har testa seg ein annan stad i landet.

Pressemeldingar

Her finn du ei oversikt over våre pressemeldingar og vedtak om tiltak under koronavirusutbrotet.

Pressekontakt

Send e-post eller ring, så hjelper vi deg med å kome i kontakt med rett person i Alver kommune.

Silje Andvik Hoaas, kommunikasjonsleiar


Sist oppdatert: 11.06.2021
Publisert: 12.11.2020