HeimNyheiterGratis kurs i tilrettelegging for sjøaure

Gratis kurs i tilrettelegging for sjøaure

Har du eit anadromt vassdrag i nærområdet ditt som du ynskjer å få gjort tiltak i for å betra tilhøva for fisken ?
Publisert: 23.05.2024
Sist endra: 23.05.2024

No kan du delta på gratis kurs i habitattiltak i anadrome vassdrag i Vestland fylke. 

Kurs i 2024 er planlagt her:

16-17. august 2024, kurs i Årdal. Lokal kontaktperson: Vidar Moen, tlf: 91 38 86 42

6-7. september 2024 , kurs i Valestrandelva på Osterøy. Lokal kontaktperson: Sveinung Klyve, tlf: 95 98 75 01


20-21 september 2024, kurs i Måløy. Lokal kontaktperson: Staffan Hjohlman, tlf: 90 40 26 61