HeimNyheiterTilskot til verna kulturminne 2024

Tilskot til verna kulturminne 2024

Vestland fylkeskommune gjev tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne som er prioriterte av kommunane i kulturmiljøplanar, regulerte til bevaring/omsynssone, eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi.
Publisert: 27.12.2023
Sist endra: 02.01.2024