HeimNyheiterUstabil skjemaløysing

Ustabil skjemaløysing

Vi opplever dessverre at skjemaløysinga kommunen nyttar er noko ustabil.
Publisert: 22.03.2024
Sist endra: 22.03.2024

Leverandør av skjemaløysinga jobbar med å løyse problemet, og det er forhåpentlegvis snart i orden att.

Vi oppfordrar deg til å prøve igjen på eit seinare tidspunkt.

Får du ikkje sendt inn noko som har ein frist som går ut, eller det er noko som hastar, send: