HeimHelse, sosial og omsorgBarnevern og foreldrerettleiingFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta i kommunen:

  • Telefon til kontoret: 56 37 50 82
  • E-post: barnevern@alver.kommune.no
  • Postadresse: Alver kommune, barnevernstenesta, postboks 4, 5906 Frekhaug
  • Besøksadresse: Region Nordhordland Helsehus, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø. Du finn oss i 4. etasje, bruk heis A.
  • Besøkjande til barnevernstenesta får gratis parkering i underetasjen.
Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar
  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 12.04.2022
Publisert: 06.11.2018