Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Eilen Korneliussen

Kari Linn Hesjedal 

eilen.korneliussen@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

47 46 11 37


45 35 53 11

Austebygd skule Monica Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Danielsen ungdomsskule

Margrethe Sivertsen

margrethe.sivertsen@alver.kommune.no

40 81 46 59

Eikanger skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Hordabø skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

95 06 50 80

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

Sigrunn Valle Feste

sissel.helen.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukas@alver.kommune.no

 sigrunn.valle.feste@alver.kommune.no

91 64 94 08

45 25 02 51

40 91 26 88

Leiknes skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 45 35 53 11
Lindås ungdomsskule  Elise Vogt Engeland elise.vogt.engeland@alver.kommune.no 45 32 43 94
Manger skule      
Meland ungdomsskule

Bente Monstad Olsen 

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

40 81 55 49

Myking skule  Margrethe Sivertsen margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  40 81 55 49
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  40 91 08 90
Radøy ungdomsskule Monica Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Rossland barneskule Linn-Merete Fugelsbø  linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no   
Rossland ungdomsskule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no 40 90 89 27
Sagstad skule

Jannike Sætre

jannike.setre@alver.kommune.no

40 90 76 45

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90 
Skodvin montessori skule Susanne Rebnord susanne.rebnord@alver.kommune.no 95 09 90 45
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

40 81 55 49

Sist oppdatert: 07.09.2021
Publisert: 28.06.2018