HeimKultur og aktivitetDen kulturelle skulesekken

Den kulturelle skulesekken

Ei nasjonal satsing

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle elevar, både i grunnskule og vidaregåande skule, får møte, gjere seg kjent med og utvikle forståing for profesjonell kunst og kultur av høg kvalitet. Gjennom ordninga skal elevane få tilbod om ulike kunst- og kulturuttrykk som scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. 

No har den nye DKS-portalen opna for innsending av framlegg.

Trykk her for å logge inn i DKS-portalen

Innmeldingsfrist

Innmeldingsfrist er 1. oktober 2021.

For å kome med framlegg til Alver kommune vel du område: «Vestland fylkeskommune». Skriv i samandraget at framlegget er aktuelt for Alver kommune.

Trykk her for å lese meir

Plan for den kulturelle skulesekken

Trykk her for å sjå Alver kommune sin Plan for den kulturelle skulesekken. 

Kontakt

Det er avdelinga Kulturutvikling, idrett og frivilligheit som koordinerer arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Alver kommune.

 


Sist oppdatert: 02.09.2021
Publisert: 16.10.2018