HjemKultur og aktivitetFriluftslivFriluftlivets ferdselsårer

Friluftlivets ferdselsårer

Planen skal gjev ei samla oversikt over ferdselsårer for friluftslivet (dvs turvegar, -løyper, -stiar og padleløyper) kring regionsenteret, dei seks lokal- og nærsentra og skular i Alver kommune, og i tillegg ferdselsårer med særleg høg bruksfrekvens og stort tilretteleggingsbehov utanom desse områda.

Vedtatt plan:

Plan for friluftslivets ferdselsårer i Alver kommune 2022-2026

Plan for friluftlivets ferdselsårer. Ro- og padledelen

Vedlegg til planen:

Kartlagde ferdselsårer

Ferdselsårer som er kartlagde i samband med planen eller som oppfølging av denne er lagt ut på: www.nordhordlandskart.no/apps/map/alverturogfriluft

Planarbeidet har følgd rettleiaren Plan for friluftslivets ferdselsårer.

 


Sist oppdatert: 21.05.2024
Publisert: 09.06.2021