Ung Alver

Om avdelinga Ung Alver

Avdelinga består av avdelingsleiar, ungdomskoordinatorar og fem ungdomsklubbar. Det vert fokus på å arbeide saman med ungdom, der medverking står sentralt. Avdelinga skal arbeide med drifta og utviklinga av ungdomsklubbar, UKM (ung kultur møtast), MOT og Alver ungdomsråd. Avdelinga samarbeider tett med andre som arbeider for og med ungdom, og mot frivillig sektor.

I Alver er det fem ungdomsklubbar. Lindås ungdomsklubb i Lindåshallen, Knarvik ungdomsklubb på den gamle barneskulen i Knarvik, Radøy ungdomsklubb på Manger, Entry på Ostereidet og Frekhaug ungdomsklubb på Frekhaug.

Ungdomsklubbane har som mål å fange opp uorganisert ungdom og gje dei eit tilbod på fritida. Klubbane har ulike opningsdagar og opningstider og er for ungdom i alderen 8. klasse - 3.VGS. Nokre av klubbane har også juniorklubb og/eller arrangement for born.

Avdelinga arrangerer kurs og store arrangement for ungdom. Avdelinga samarbeider også med Austrheim ungdomsklubb med å arrangere temafester og utfluktar i skuleferiar for ungdom. Avdelinga har eit stort fokus på å arrangere ulike tilbod både for born og ungdom i skuleferiar på sentraliserte og desentraliserte plassar. Avdelinga er aktiv på sosiale medium.

E-post: UngAlver@alver.kommune.no 

Tilsette på avdelinga

Administrasjonen:

Ungdomsklubbar:

Lindås ungdomsklubb:

 • Klubbarbeidar: Hege Moldøen
 • Klubbansvarleg: Hilde Jordal

Entry:

 • Klubbarbeidar: Annike Hagesæter

Radøy ungdomsklubb:

 • Klubbansvarleg: Benedicte Hindenes
 • Klubbarbeidar: Sveinung Tøresby

Frekhaug ungdomsklubb:

 • Klubbansvarleg: Adele Andersen
 • Klubbarbeidar: Sveinung Tøresby

Knarvik Ungdomsklubb:

 • Klubbansvarleg: Ingunn Birkeland Fyllingen
 • Klubbarbeidar: Benedicte Hindenes
Lindås ungdomsklubb

Lindås ungdomsklubb held til i Lindåshallen. Klubben har eit eige lokale i 2. etasje. Ungdomsklubben er eit gratis fritidstilbod for ungdom. Aktivitetstilbodet er rusfritt. Ungdomsklubbane i Alver har fokus på inkludering, nulltoleranse for mobbing og medverknad av ungdom. Lindås ungdomsklubb har eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette om å fremje ungdommen sine behov og interesse. Aldersgruppe er 8. klasse til 3.VGS. 

Lindås ungdomsklubb har ope kvar tysdag kl. 14.30 - 20.00. Klubben har også tilgang til deler av hallen.

Aktivitetar på klubben

 • ein stad å møte vener og få nye vener
 • sal av mat, drikke og snop. Klubben tar vipps, kort og kontant
 • gaming
 • gjere lekser
 • brettspel
 • aktivitetar i hallen 

Følg klubben på Facebook, Instagram og Snapchat. Du kan og følgje ung i Alver på Facebook og på Instagram for oppdateringar om ungdomstilbod i kommunen. 

Tilsette på klubben

Har du andre spørsmål knytt til klubbarbeid kontakt oss på e-post: UngAlver@alver.kommune.no 

Entry ungdomsklubb

Entry ungdomsklubb er på lokalisert på Ostereidet, 2. etasje over Rema 1000. Klubben er open kvar onsdag frå klokka 14.30 til 20.00. Aldersgruppa er 8. klasse til 3.VGS. Ungdomsklubben er eit gratis fritidstilbod for ungdom og aktivitetstilbodet er rusfritt. Ungdomsklubbane i Alver har fokus på inkludering, nulltoleranse for mobbing og medverknad av ungdom. Klubben har eit stort lokale, som gir rom for eit breitt utval av ulike aktivitetar. Ungdomsklubben har eit eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette, om å fremje ungdommen sine behov og interesser.

Aktivitetar på klubben

 • ein stad å møte vener og få nye vener
 • sal av mat, drikke og snop. Klubben tar vipps, kort og kontant
 • airhockey
 • bordtennis
 • brettspel
 • gjere lekser
 • gaming
 • hobbyverkstad

Klubben vil ha aktivitetar i skuleferiar. Klubben arrangerer også juniorklubb eit par gonger i halvåret. Tidspunkt for juniorklubb og arrangement for dei yngste vert publisert på facebook sida "Ung I Alver" eller på Entry si side på Facebook og Instagram.

Tilsette på klubben

 • Klubbarbaidar: Annike Hagesæter

Har du andre spørsmål knytt til klubbarbeid, kontakt oss på e-post: UngAlver@alver.kommune.no 

Radøy ungdomsklubb

Radøy ungdomsklubb er eit tilbod til ungdom frå 8. klasse - 3.VGS. Det er fast klubbkveld kvar torsdag mellom klokka 14.20 og 20.00. Klubben er i ungdommens hus, på tribuna i Radøyhallen på Manger. Klubben har open hall frå klokka14.20-20.00 på klubbkveldane. Ungdomsklubbane i Alver har fokus på inkludering, nulltoleranse for mobbing og medverknad. Ungdomsklubben er eit gratis fritidstilbod for ungdom og aktivitetstilbodet er rusfritt. Ungdomsklubben har eit eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette, om å fremje ungdommen sine behov og interesser.

Aktivitetar på klubben

 • ein stad å møte vener og få nye vener
 • sal av mat, drikke og snop. Klubben tar vipps, kort og kontant
 • badminton
 • hoppemadrass
 • ballspel
 • brettspel
 • ulike turneringar
 • gjere lekser

Klubben driv mellom anna med større arrangement og aktivitetar som open hall i skuleferiar for born. Klubben arrangerer også ulike kurs for ungdom, og store arrangement som volleyballturneringar. Dei arrangerer også uteklubb ved Nesvatnet (bak Radøyhallen). 
Radøy ungdomsklubb har eit eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette om å fremje ungdommens behov og interesse.

Adressa til klubben: Idrettsvegen 13, 5936 Manger

Trykk her for å følgje Radøy Ungdomsklubb på Facebook

Du finn oss og på Instagram og Snapchat. Du kan også følgje ung i Alver på facebook og instagram for oppdateringar om ungdomstilbodet i kommunen.

Tilsette på klubben 

Har du spørsmål knytt til klubbarbeid kontakt oss på e-post: UngAlver@alver.kommune.no 

Frekhaug ungdomsklubb

Frekhaug ungdomsklubb er ein ungdomsklubb for ungdom i målgruppa 8. klasse til 3. VGS. Klubben held til på Meieriet ved Frekhaug kai. Klubben har aktivitet kvar onsdag mellom klokka 14.30 og 20.00. Ungdomsklubben er eit gratis fritidstilbod for ungdom. Aktivitetstilbodet er rusfritt. Ungdomsklubbane i Alver har fokus på inkludering, nulltoleranse for mobbing og medverknad. Frekhaug ungdomsklubb har eit eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette, om å fremje ungdommen sine behov og interesser.

Aktivitetar på klubben

 • ein stad å møte vener og få nye vener
 • gaming
 • sjå film
 • høyre på musikk
 • spele biljard
 • ulike turneringar
 • gjere lekser             

Klubben arrangerer også aktivitetar og utfluktar for ungdom i skuleferiar. Vi tek Vipps i tillegg til kort og kontant.

Trykk her for å følgje Frekhaug ungdomsklubb på Facebook

Vi er og på Instagram og Snapchat. Du kan også følgje ung i Alver på Facebook og Instagram for oppdateringar om ungdomstilbodet i kommunen.

Tilsette på klubben

Har du andre spørsmål knytt til klubbarbeid kontakt oss på e-post: UngAlver@alver.kommune.no 

Knarvik ungdomsklubb

Ungdomsklubben er open måndagar mellom klokka 12.00 og 16.00, og tysdagar mellom klokka 14.30 og 20.00.

Ungdomsklubben er for ungdom frå 8. klasse - 3.VGS. 

Adresse: Kvernhusmyrane 8. (Inngang A, Gamle Knarvik barneskule).

Knarvik ungdomsklubb skal i september 2024 få på plass eit eige klubbstyre som representerer ungdommane i klubben og som samarbeider med dei tilsette om å fremje ungdommane sine behov og interesser.     

Aktivitetar på klubben

 • ein stad å møte vener og få nye vener
 • sal av mat, drikke og snop. Klubben tar vipps, kort og kontant
 • biljard
 • dart
 • gamingrom
 • tv-rom
 • brettspel
 • hobbyverksted
 • lekser

Tilsette på klubben

Sommaraktivitetar 2024

Trykk her for sommarhefte med aktivitetskalender for ungdom

Trykk her for sommarhefte med aktivitetskalender for barn

UKM - Ung kultur møtast

Avdelinga arrangerer UKM - ung kultur møtast ein gang i året. Arrangementet er eit samarbeid mellom Alver, Austrheim, Fedje og Masfjorden.

UKM Nordhordland vert arrangert i storstova på Leknes 3. februar. Ungdom i alderen 10-20 år kan melde seg på arrangementet.

Trykk her for påmelding

Det er gratis å delta, og ungdom kan delta med det meste. Ein kan til dømes delta med song, band, litteratur, kunst, konferansier, dans, triksing, stand up og mykje meir.

Ei ungdomsgruppe med unge arrangørar er med på å planlegge og gjennomføre mønstringa. På denne måten er UKM av og for ungdom. Har du lyst å vere med å arrangere? Meld deg som ung arrangør innan 1. desember.

Det er gratis og sjå på, og publikum er velkommen. Programmet vert publisert 1-2 veker før mønstringa på UKM.no og på sosiale media.

Trykk her for å følgje UKM Nordhordland på Facebook 

Open hall

I skuleferiane er det tilbod til barn og unge i Alverhallen, Radøyhallen, Lindåshallen og Nordhordlandshallen. Informasjon blir publisert her i forkant av skuleferiane. 

Open hall er open mellom klokka 12.00 - 17.00 for alle.

Dette kan du vere med på: 

 • Aktivitet for store og små
 • Eigen barneavdeling
 • Hoppeslott
 • Kiosk
 • Ballspel
 • Boblefotball
 • Raud hoppemadrass
 • Aktivitet kan variere frå hall til hall

 

Alle barn under 5. klasse må komme i følgje med ein vaksen over 18 år.

Her kan du snakke, chatte og få hjelp

Trykk her for informasjon om kor du som er ung kan snakke med nokon og få hjelp om du treng det.

Knutepunktfunksjon for inkludering av barn og unge

Knytt til tilskotsordninga for inkludering av barn og unge hos BUFDIR er det oppretta ein knutepunktfunksjon i kommunen.

Knutepunktfunksjon er eit kontaktpunkt i kommunen for alle aktørar som jobbar med inkludering av barn i målgruppa.

For å ta komme i dialog med knutepunktgruppa, ta kontakt med Katarina Birkeland, avdelingleiar i Ung Alver.

E-post: katarina.birkeland@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 05.07.2024
Publisert: 31.08.2018