HjemKultur og aktivitetFrivilligsentralane

Frivilligsentralane

Kva er ein frivilligsentral?

Ein frivilligsentral er eit bindeledd mellom kommunen og det frivillige. Den skal hjelpe lag, organisasjonar og enkeltpersonar til å arbeide saman for å skape lokale møteplassar.

Saman med dei frivillige kreftene ønskjer frivilligsentralane å vere ein medhjelpar til dei som vil skape aktivitet og møte mellom menneske i kommunen vår.

Frivilligsentralane kan mellom anna:

  • Hjelpe lag/organisasjonar med å søkje om midlar frå det offentlege.
  • Legge til rette for deg som ønskjer å skape gode tilbod i ditt nærmiljø. Kom til oss med din idé!
  • Arbeide for samhandling på tvers av grupper og område.
  • Rettleie deg som ønskjer å bidra med frivillig innsats.
  • Rettleie deg som ønskjer hjelp frå frivillige.
  • Hjelpe deg å nå ut til lag/organisasjonar med informasjon.

Dei tre sentralane i Alver har som mål å vere tett på lokalsamfunna, og kvar sentral driftar ulike arrangement ut i frå lokale initiativ og behov.

Frivilligsentralen på Frekhaug

Trykk her for å gå til facebooksida til frivilligsentralen på Frekhaug

Besøksadresse

Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug 

Kontaktperson

Frivilligsentralen i Knarvik

Trykk her for å gå til heimesida til frivilligsentralen i Knarvik

Besøksadresse

Kvernhusmyrane 20 (kulturbygg med inngang på framsida)
5914 Isdalstø

Kontaktperson

Frivilligsentralen på Manger

Trykk her for å gå til heimesida til frivilligsentralen på Manger

Ønskjer du å bidra som frivillig?

Kom innom frivilligsentralen i gamle prestegarden, eller ta kontakt med dagleg leiar.

Ønskjer du hjelp frå frivillige?

Kom innom frivilligsentralen i gamle prestegarden, eller ta kontakt med dagleg leiar.

Besøksadresse

Radøyvegen 1690 (kommunehuset på Manger)
5936 Manger

Kontaktperson


Sist oppdatert: 24.05.2023
Publisert: 20.08.2018