Kulturmiljøplanen

Den nye planen samordnar eksisterande kulturminneplan for Radøy, og kulturminneregistreringar gjort i Lindås og Meland. I tillegg nyttar me høve til å finna "nye" kulturminne og kulturmiljø som bør inn i den nye planen. 

Sjå oversikt over registrerte kulturminne

Kjenner du til verdifulle kulturminne me bør vita om? Då kan du trykka på lenka nedanfor og registrera dei i kartet. 

Registrer kulturminne

Kulturminne i Alver på facebook

Følg gjerne facebooksida Kulturminne i Alver kommune for meir informasjon om planprosessen og om kulturarv i Alver kommune.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller innspel til planprossen til kulturmiljøplanen kan du ta kontakt med rådgjevar kultur Bente Kopperdal Hervik, e-post: bente.kopperdal.hervik@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 16.01.2024
Publisert: 10.11.2022