Nynorskdagane

Ivar Aasen sette seg midt på 1800-talet føre å etablera eit norsk språk som kunne erstatta det danske skriftspråket.

I tida 1842–1846 reiste han rundt i landet og samla innopplysningar om talemålet i Noreg. Det var eit viktig poeng for Aasen at det nye skriftmålet skulle byggja på dei norske dialektane. Aasen besøkte mellom anna Litlebergen på språkvandringa si.

Rikt og variert program

I Alver kommune, som i heile Nordhordland, er dialekten noko som folk er stolte over. 

Nynorskdagane i Alver skal feira det nynorske skriftspråket og dialekten og kvar haust vil vi feire dette med ulike arrangement rundt om i heile kommunen.

Trykk her for å sjå programmet for 2023

Har du idear til arrangement?

Ta gjerne kontakt med oss om du har idear til arrangement som kan passe i programmet til Nynorskdagane i Alver.

Trykk her for å melde inn forslag til programmet for nynorskdagane.

Du kan også ta kontakt med Eileen Feste på: 


Sist oppdatert: 07.09.2023
Publisert: 05.10.2022