Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel er no endeleg vedteke av kommunestyret.

Plandokumentet finn du under hovudmenyen overordna planar og menyvalg kommuneplan for Alver kommune.

Tidleg i prosessen inviterte vi innbyggjarar, politikarar, lag og organisasjonar og næringslivet til å kome med innspel på ulike måtar. Vi fekk inn over tusen innspel! Vi har samla alle innspela som kom i medverknadsperioden hausten 2020/våren 2021 i sju rapportar:


Sist oppdatert: 05.03.2024
Publisert: 06.12.2021