HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarAlkoholpolitisk plan samt forskrift om sals-, skjenke- og opningstider i Alver kommune 2024-2028

Alkoholpolitisk plan samt forskrift om sals-, skjenke- og opningstider i Alver kommune 2024-2028

Noverande Alkoholpolitisk plan for Alver kommune 2020-2024 og Forskrift om sals-, skjenke- og opningstider, Alver kommune, Vestland er gjeldande til og med 30. september 2024.

Kommunen har etter Lov om omsetnad av alkoholhaldig drikk plikt til å utarbeide rullering/revisjon av alkoholpolitisk plan innan september året etter nytt kommunestyre tiltrer.

Utval for levekår sak 21/2024 møte 16.04.24 vedtok å legge framlegg til Alkoholpolitisk plan samt forskrift om sals-, skjenke- og opningstider i Alver kommune 2024-2028 ut på høyring.

Høyringsinnspel sender du til:

Høyringsfrist er 15. mai 2024

Informasjon om høyringsframlegg


Sist oppdatert: 18.04.2024
Publisert: 18.04.2024