HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarEtablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule

Etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule

Framlegg til etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage- og grunnskule var til handsaming i Levekårsutvalet den 28.11.23 og vart vedteke sendt ut på høyring.

Høyringa vert sendt til kommunale og private barnehagar og grunnskular i Alver kommune. Høyringa skal handsamast i barnehagane og skulane sine organ. Styrar og rektor har ansvar for å leggje til rette for gode høyringsprosessar i si avdeling.

Høyringa vert og sendt til Knarvik vidaregåande skule, til Ungdomsrådet og til dei tilsette sine organisasjonar.

Trykk her for å lese framlegg til mandat for etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule.

Uttale kan sendast til: post@alver.kommune.no

Merk uttalen: SAK 2023/10266 Etablering av kommunalt foreldreutval for barnehage og grunnskule.

Høyringsfrist: 12.01.2024

Har du spørsmål, ta kontakt med: 

Mona Meidell-Hagewick

Tenesteleiar, barnehage

mona.hagewick@alver.kommune.no

95 14 69 23

56 37 54 82


Sist oppdatert: 04.12.2023
Publisert: 04.12.2023