HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarGodkjent interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

Godkjent interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland

Kommunestyret i Alver vedtok i møte 23.11.23 sak 197/23 "Interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland". 

Kommunestyra i dei 8 kommunane (Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modale, Osterøy og Vaksdal) gjort vedtak om å opprette eit interkommunalt planutval (IKPU) som skal styre prosessen. IKPU har no gjennomført prosessen etter det mandatet dei fekk og har utarbeida eit forslag til arealplan for sjøareala som dei tilrår kommunestyra å vedta. Det einskilde kommunestyra skal vedta arealplanen for sin kommune, men den bygger på ein samordna plan i regionen.

Planen har felles føresegn, planskildring, konsekvensutgreiing og kunnskapsgrunnlag. Region Nordhordland, planid 2021003. for Alver kommune.

Trykk her for å sjå dokument 23/81692 - Interkommunal plan for sjøareala i Region Nordhordland - vedtak av arealplan (sing.no)


Sist oppdatert: 15.12.2023
Publisert: 15.12.2023