HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarHar du innspel til Veteranplan for Alver kommune 2024-2027?

Har du innspel til Veteranplan for Alver kommune 2024-2027?

Veteranplan i Alver er relatert til Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034 med mål om at: «Innbyggjarane i Alver har god livskvalitet, trygge oppvekstvilkår og god helse.»

 

Trykk her for veteranplan for Alver kommune 2024-2027

Trykk her for digital versjon i Framsikt

Slik kan du komme med innspel: 

Vi sender med dette planforslag ut til høyring, og inviterer til å gi innspel eller tilbakemelding på planforslaget.


Høyringssvar kan ein sende på e-post til post@alver.kommune.no, eller til postadresse:

  • Alver kommune,
    Helse og omsorg adm.
    Pb.4,
    5906 Frekhaug.


Høyringsfrist er 15.01.24


Sist oppdatert: 05.12.2023
Publisert: 04.12.2023