HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av vedteke planprogram, Barnehage- og skulebruksplan

Kunngjering av vedteke planprogram, Barnehage- og skulebruksplan

Planprogram for arbeidet med kommunedelplan «Barnehage- og skulebruksplan i Alver kommune" er vedteke I kommunestyre i sak 195/23 i møte 23.11.23.
Vedtaket har heimel i plan og bygningslova kapittel 11 (§11-13).

Planprogrammet er eit verktøy for å styrkje tidleg medverknad og gode planprosessar. Programmet skal avklare rammer og premiss for arbeidet, samt klargjere føremålet med planen.


Trykk her for å sjå planen


Sist oppdatert: 15.01.2024
Publisert: 15.12.2023