HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKva planar skal Alver kommune arbeide med dei neste 4 åra?

Kva planar skal Alver kommune arbeide med dei neste 4 åra?

Kommunal planstrategi er politisk prioritering av planinnsatsen, for å sikre ei ressurseffektiv og målretta planlegging. I planstrategien viser vi eit framlegg til kva planar og strategiar Alver kommune vil arbeide med.

Formannskapet har vedteke å sende framlegg til Planstrategi på høyring. 

Planstrategi skal i medhald av plan- og bygningslova § 10-1 vedtakast av kommunestyret etter at den har vore offentleg tilgjengeleg i minst 30 dagar.

Frist for å kome med innspel er 27. mai.

Innspel må vere skriftleg og du sender dei til post@alver.kommune.no.

Sjå planstrategi for Alver kommune 2024-2028.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Nåmdal på Kristin.namdal@alver.kommune.no.


Sist oppdatert: 24.04.2024
Publisert: 23.04.2024