Digital Planoversikt

Overordna planar vert produsert digitalt og vert publisert på nett i systemet "Framsikt" . Her får du for fyrste gong tilgang til den ditale planoversikta.
Publisert: 27.02.2023
Sist endra: 30.06.2023

Då har vi fått to nye kommunedelplanar i Alver kommune !

23/2-23 gjorde kommunestyret endeleg vetak for oppvekst og helse-sosial-omsorg. Desse to planane er nye viktige delar av det nye plansystemet til kommunen. Det starta med ny samfunnsdel og no kjem etterkvart delplanar og temaplanar på plass.

Dei nye planane er i utgangspunktet digitale og ligg tilgjengeleg på nett i systemet Framsikt. I samband med dette introduserer me også digital planoversikt.
Dokumentversjonar av planane vert også tilgjengeleg etterkvart. 

Til planoversikta: DIGITAL PLANOVERSIKT ALVER KOMMUNE