HjemSkule og utdanningFerie og fri/planleggingsdagar

Ferie og fri/planleggingsdagar

Skule- og barnehageruta

Lurar du på når det er planleggingsdagar, haustferie, juleferie, vinterferie, påskeferie eller skulestart?

I skuleruta og barnehageruta finn du eit oversyn over ferie og fridagar både for grunnskulen og dei kommunale barnehagane i Alver kommune.


Skule- og barnehageåret 2023-2024

Skule- og barnehageåret 2024-2025

 


Sist oppdatert: 19.02.2021
Publisert: 07.06.2018