HjemSkule og utdanningKvalitet i AlverskulenØkonomisk støtte til fag innan handverk, handel og landbruk

Økonomisk støtte til fag innan handverk, handel og landbruk

Kven kan søke om støtte?
  • Alle ungdomar som studerer kan søke. Ungdom som studerer handverk, handel eller landbruk på vidaregåande skule eller høgskule/universitet blir prioritert.
  • Personar som er i slekt med den som har oppretta testamentet, er født i Alver kommune og bur i eller utanfor Alver har førsterett på midlar frå fondet.
Slik søkjer du

Søknadsfristen for 2022 er 31. desember.

Vi behandlar søknadane etterkvart som dei kjem inn. 

Trykk her for å laste ned søknadsskjemaet.

Søknaden sender du på e-post til rekneskap@alver.kommune.no eller med posten til Alver kommune ved løn og rekneskap, Postboks 4, 5906 Frekhaug.

Tildelingar skjer så lenge det er midlar og utifrå gjeldande retningslinjer. Det er ingen klagerett på tildeling frå legatet.


Sist oppdatert: 06.02.2023
Publisert: 12.12.2022