HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Ragnhild Vesterås

Kari Linn Hesjedal 

ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

47 46 11 37


45 35 53 11

Austebygd skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Danielsen ungdomsskule

Margrethe Sivertsen

margrethe.sivertsen@alver.kommune.no 

 

40 81 46 59

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 40 90 76 41
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes

Sissel Hatlevik 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

95 06 50 80

 

91 64 94 08

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

91 64 94 08

40 81 46 86

Leiknes skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 47 46 11 37
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 45 35 53 11
Lindås ungdomsskule  Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 40 90 76 41
Manger skule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

40 90 89 27

40 81 55 49

Myking skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 47 46 11 37
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  40 81 55 49
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  40 91 08 90
Radøy ungdomsskule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Rossland barneskule Maria Thingnes  maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Rossland ungdomsskule  Maria Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

46 28 04 84

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90 
Skodvin montessori skule Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no  45 35 53 11
Sæbø skule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

40 81 55 49
Helsestasjon for ungdom

Opningstider:

Knarvik, 3.etasje i helsehuset: Onsdagar kl. 15.30 - kl 18.30
Frekhaug: midlertidig stengt.

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit gratis tilbod for deg mellom 13-23 år. På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd frå helsesjukepleiar og lege (lege i Knarvik). Dei som jobbar der har teieplikt. Du treng ikkje bestille time eller ha avtale for å snakke med helsesjukepleiar eller anna helsepersonell på HFU. Det er berre å møte opp, men du må ikkje ha forkjølelsessymptom. Du treng ikkje tillatelse frå foreldra dine for å kontakte HFU.

Meir informasjon om HFU finn du på Helsestasjon for ungdom (HFU) - helsenorge.no

Timebestilling kan du gjere på telefon: 91 64 94 08

Kva kan du få hjelp til?

 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Kvar heldt vi til?

 • Frekhaug: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug. (Kommunehuset på Frekhaug, inngang mot Rema 1000).
 • Knarvik: Helsehuset, Kvassnesvegen 40, 3. etasje.

Sist oppdatert: 09.06.2022
Publisert: 07.06.2018