HeimOm kommunenSlik er vi organisert

Slik er vi organisert

Slik er vi organisert

Alver kommune er organisert i tre leiarnivå. Øvst er kommunalsjefane, leia av rådmann Ørjan Raknes Forthun. Kommunalsjefane er ansvarlege for kvar sin sektor.

Oppvekst er eksempel på ein slik sektor.I oppvekst-sektoren er det to leiarnivå til. Det midterste leiarnivået er tenesteleiarane der ein blant anna finn leiar for skule. Avdelingsleiarane er på det tredje leiarnivået. Der finn ein rektorane for dei ulike skulane.

Alver kommune har og stabsfunksjonar i administrative stillingar, som er knyta til ulike deler av organisasjonskartet.

Sektorane våre er:

  • Helse og omsorg
  • Samfunnsutvikling
  • Oppvekst
  • Teknisk forvaltning og drift
  • HR og utvikling og økonomi

Oppdatert organisasjonskart kjem her.

Rådmannen si leiargruppe

Ørjan Raknes Forthun

Ørjan Raknes Forthun

Rådmann
E-post: orjan.raknes.forthun@alver.kommune.no
Telefon: 91 58 63 38

 

Martin Kulild

Martin Kulild

Assisterande rådmann
E-post: martin.kulild@alver.kommune.no
Telefon: 46 41 48 00

 

Anny Bastesen

Anny Bastesen

Kommunalsjef, teknisk forvaltning og drift
E-post: anny.bastesen@alver.kommune.no
Telefon: 40 03 88 93

 

Hogne Hausgsdal

Hogne Haugsdal

Kommunalsjef, samfunnsutvikling
E-post: hogne.haugsdal@alver.kommune.no
Telefon: 99 57 49 46

 

Janne Sund

Janne Sund

Kommunalsjef, økonomi
E-post: janne.sund@alver.kommune.no
Telefon: 97 51 67 43

 

Jarle Landås

Jarle Landås

Leiar for kommuneadvokatkontoret
E-post: jarle.landas@alver.kommune.no
Telefon: 40 22 82 15

 

Kristin Moe

Kristin Moe

Kommunalsjef, oppvekst
E-post: kristin.moe@alver.kommune.no
Telefon: 98 85 72 05

 

Leni Dale

Leni Dale

Kommunalsjef, helse og omsorg
E-post: leni.dale@alver.kommune.no
Telefon: 90 85 44 64

 

Lisbeth Toppe

Lisbeth Toppe Alvær

Kommunalsjef, HR og utvikling
E-post: Lisbeth.alvaer@alver.kommune.no
Telefon: 93 03 61 56


Sist oppdatert: 17.09.2021
Publisert: 23.10.2018