Besøksheim og tilsynsførar

Besøksheim

Besøksheim blir brukt av barnevernet som eit hjelpetiltak for barn. Besøksheim kan til dømes bli brukt som avlasting for foreldre, for å gje born meir stimulering, eller rett og slett at borna treng fleire trygge vaksne som ser bornet og viser interesse. Besøksheim vil ofte vere eit langsiktig tiltak.

Tilsynsførar

Alle born som er plasserte i fosterheim skal ha ein tilsynførar. Denne skal vere ein fortruleg vaksen som besøker bornet 4 gonger i året for å sjå til at barnet har det bra.

Tilsynsførar med samvær
Kontakt barnevernet
  • Telefon til kontoret: 56 37 50 82
  • E-post: barnevern@alver.kommune.no
  • Postadresse: Alver kommune, barnevernstenesta, postboks 4, 5906 Frekhaug
  • Besøksadresse: Region Nordhordland Helsehus, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø. Du finn oss i 4. etasje, bruk heis A.
  • Besøkjande til barnevernstenesta får gratis parkering i underetasjen.

Sist oppdatert: 04.03.2024
Publisert: 13.11.2018