HeimHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusFørebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Har du eller nokon du kjenner tankar om sjølvskading og/eller tankar om sjølvmord og treng nokon og snakke med? 

Då kan du kontakte:

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid

Kommunepsykolog

Om du ønskjer å snakke med psykolog, har vi psykolog både til vaksne og til barn. Psykologane har kontor i Promenaden – Knarvik senter.

  • Måndag - fredag, klokka 08.30-15.00
  • Telefon: 94 51 18 54

Avdeling for psykisk helse og rus

Vi har tre kontor. Frekhaug, Knarvik og Manger.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Opningstider HFU Alver kommune:

  • Frekhaug, Havnevegen 41 A: Tysdagar klokka 14.30 – 17.30
  • Knarvik, Kvassnesvegen 48: Onsdagar klokka 15.30 – 18.30

Du kan ikkje ringe til HFU, det er drop-in.
Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen din.

Trykk her for kontaktinformasjon skulehelsetenesta

Hjelpetelefonar 

Nettstader


Sist oppdatert: 19.03.2021
Publisert: 19.05.2020