HeimPlan, bygg og eigedomPlanar i AlverPlanar for område og fagtema

Planar for område og fagtema

Næring

Strategisk næringsplan for Alver kommune

Sykkelstrategi for Alver 2021 - 2031

  Strategidokument
  Prosess og medverknad
  Hovudnett
  Målsetting
  Vedtak

Knarvikplanen - områdeplan for Knarvik
Trafikksikring

Temaplan for trafikksikring i Alver 2020-2022.

Vedlegg 1: Trafikksikring - Tiltaksliste fysiske tiltak på vegnettet i Alver 

Klima og energi

Kommunedelplan for klima og energi (Tidlegare Lindås kommune) 2010-2020

Helse, sosial og omsorg

Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg (Lindås kommune) 2017-2027

Bustadsosial handlingsplan (Tidlegare Lindås kommune) 2017-2020

Alkoholpolitisk plan, (Tidlegare Lindås kommune) 2016-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan (Tidlegare Meland kommune) 2016-2019

Ruspolitisk handlingsplan (Tidlegare Radøy kommune)

Kommunedelplan for helse og omsorg (Tidlegare Radøy kommune)

Kultur og idrett

Kultur som driftkraft. Kommunedelplan for kultur, idrett og frivilligheit 2023-2035  / handlingsprogram

Temaplan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2026 (kart og liste over ferdselsårer)

Flaggreglement for Alver kommune 28.10.2021

Kulturminneplan (Tidlegare Lindås kommune) 2011-2021

Kulturminneplan (Tidlegare Radøy kommune), vedlegg til planen

Rammeplan for kulturskulen (Tidlegare Meland kommune) 2018

Utsiktspunkt, rasteplassar og parkeringsplassar knytt til friluftsområde. Rullering på deltema av Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014–2019.

Oppvekst

Kvalitetsplan for oppvekst (Lindås kommune) 2016-2028 (kommunedelplan)

Kommunedelplan for skule (Tidlegare Lindås kommune) 2010-2020

Barnehageplan (Tidlegare Meland kommune) 2016-2020

Tiltaksplan skulefråvær (Tidlegare Radøy kommune)

Vi jobbar med å få på plass ein oppdatert barnehage- og skulebruksplan. Trykk her for å lese meir om dette arbeidet.

Planregisteret

I planregisteret kan du finna alle reguleringsplanar, kommune(del)planar og arealplanar som er under arbeid.

Du finn planregisteret her.

Planregisteret vert kontinuerleg oppdatert. Finn du ikkje planen du leiter etter, ta kontakt med oss på e-post: post@alver.kommune.no.

Veteranplan

Veteranplan for Alver kommune 2024-2027


Sist oppdatert: 13.03.2024
Publisert: 26.10.2018